Actueel

We staan stil bij het overlijden van onze gewaardeerd oud-voorzitter Hans Horlings

- 16:00 uur

 

Op 1 april bereikte ons het droevige bericht dat wethouder Hans Horlings is overleden aan het coronavirus. Van 2013 tot 2018 was hij voorzitter van het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Hans Horlings was een betrokken, energiek en toegankelijk bestuurder. Vanaf de start van onze omgevingsdienst in 2013 leverde hij een grote bijdrage, niet alleen aan de oprichting maar ook aan de doorontwikkeling van de dienst.

Hans was voorzitter van de stuurgroep voor de oprichting van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Hij deed dit vanuit de hoedanigheid van bestuurslid en portefeuillehouder van het Stadsgewest Haaglanden. Hij had een actieve rol bij het voorbereiden van de overgang van het personeel en de keuze voor de huisvesting. In vervolg op zijn voorzitterschap van de stuurgroep, werd Hans de eerste voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.  In maart 2013 gaf hij het startschot voor de organisatie. 

Hans was een hardwerkende bestuurder met een uitstekende dossierkennis. Hij zette zich vol in voor de goede maatschappelijke uitvoering van milieutaken. Hans droeg de organisatie een warm hart toe. Hij liet in woord en daad zien te staan voor de medewerkers van de dienst. Tot halverwege 2018 bleef hij als voorzitter aan. Zijn prettige woorden voor alle medewerkers bij het vijfjarig bestaan zijn we niet vergeten. Ook na zijn terugtreden als voorzitter, bleef hij de ontwikkelingen bij de ODH volgen.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn betekenis voor de Omgevingsdienst Haaglanden, voor de gemeente Midden-Delfland en de regio Haaglanden.