Actueel

AERIUS Calculator geactualiseerd

- uur

Op 15 oktober 2020 is de AERIUS Calculator geactualiseerd. De versie van 2019A is gewijzigd in 2020. In de Regeling natuurbescherming is voorgeschreven dat de nieuwe versie gebruikt moet worden bij de toestemmingsverlening voor projecten. De actualisatie heeft betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, rekenmodellen en achtergronddepositie. Zo gaan er aanpassingen op emissiefactoren bij de mobiele werktuigen, wegverkeer, binnenvaart, zeescheepvaart en stallen plaatsvinden.

Alle bij de aanvraag horende AERIUS-berekeningen dienen te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS-calculator. In de gegeven termijn voor indiening van de bovenstaande aanvullingen is hier rekening mee gehouden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van BIJ12.