Bodeminformatie

Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aan- of verkopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. Als de bodem verontreinigd is, kunt u de locatie misschien niet gebruiken waarvoor u dat wilt.

U kunt informatie over het historisch gebruik en de bodemkwaliteit terug vinden op het landelijk Bodemloket Op deze website kunt u snel en eenvoudig informatie en een rapportage van een locatie opzoeken. U vindt hier, ook voor de Haaglanden locaties, een overzicht van de eventueel uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsanering.

 

ODH levert informatie aan het Bodemloket voor:

 • Den Haag
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties


In het Bodemloket ziet u van de locaties ook de AA-nummers. Door een opgave aan ons van welke AA-nummers u dossiers wenst, kunt u deze bij ons komen inzien. Lees verder onder tabblad ‘Inzage dossiers + inhoudelijke stukken’.

Indien u aanvullende vragen heeft over deze bodeminformatie, een uitgevoerd bodemonderzoek of een bodemsanering, kunt u terecht bij onze bodemspecialisten. Lees verder onder tabblad 'Bodemadvies'.

INZAGE DOSSIERS / INHOUDELIJKE STUKKEN

U kunt in het landelijke Bodemloket  informatie terugvinden op de kaart over de bodemgesteldheid van de relevante locatie(s). Hier vindt u de AA-nummers van de locaties terug. Door een opgave aan ons van welke AA-nummers u dossiers wenst, kunt u deze bij ons komen inzien.

Indien u een beperkt aantal documenten uit zaakdossiers nodig heeft, bijvoorbeeld een rapport of beschikking, dan kunt u deze bij ons opvragen door opgave van de naam van het document, kenmerk en datum met daarbij het AA-locatienummer en locatieadres.  

Aan het opvragen van stukken zijn bij de ODH geen kosten verbonden. Is uw verzoek om documenten omvangrijker, dan nodigen wij u uit voor een dossierinzage.

U kunt bij de ODH de specifieke dossiers/documenten inzien voor:

 • Den Haag
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties


Hoe dient u uw aanvraag in?
Richt uw verzoek aan vergunningen@odh.nl. Wij behandelen verzoeken om bodemrapporten en -dossiers zo spoedig mogelijk en op volgorde van binnenkomst.

Van de onderstaande deelnemers hebben wij, met uitzondering van provinciale bodemlocaties, geen bodemdossiers/stukken beschikbaar:

 

BODEMADVIES

Indien u een verzoek voor inhoudelijk bodemadvies indient, worden de specifieke (bodem)dossiers geraadpleegd. Een inhoudelijk bodemadvies geeft u informatie over historische gegevens, bodemonderzoeken en beschikkingen.

Wij verstrekken inhoudelijke bodemadvies voor:

 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties
   
Met uitzondering van gemeentelijke locaties in Westland, brengen wij voor een aanvraag inhoudelijk bodemadvies geen leges in rekening.

Richt uw gespecificeerde aanvraag voor inhoudelijk bodemadvies aan: vergunningen@odh.nl
 
De onderstaande deelnemers verwerken zelf uw aanvraag voor inhoudelijk bodemadvies:

 

Relevante informatie

Bodemplus Leefomgeving Informatie over bodembescherming, bodembeheer en bodemsanering (Rijksoverheid)
 
Bodemloket Informatie of er op een bepaalde plek bodemonderzoek is gedaan of er vervolgstappen nodig waren en of een locatie al gesaneerd is.
 
Toelichtingen op eigen verantwoordelijkheid Informatie over eigen verantwoordelijkheid en over wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van bodemverontreiniging (Rijksoverheid)
 
Risico's voor volksgezondheid (RIVM) 

Mogelijkheden van de bodem 
Informatie over warmte- en koudeopslag (Rijksoverheid)

 
EU-richtlijnen Europese regels over bodem en ondergrond