Ongewone voorvallen

De ODH heeft met de provincie Zuid-Holland afgesproken om meldingen van ongewone voorvallen te publiceren.
Het gaat daarbij om ongewone voorvallen bij instellingen en bedrijven die potentieel invloed hebben op de omgeving (art.17 Wm) en waarbij de milieuvergunning is afgegeven door de provincie Zuid-Holland.

Ongewone voorvallen kunnen zijn:

  • Incidenten in de bedrijfsvoering die leiden tot overlast voor de omgeving (brand, stank, vrijkomen gevaarlijke stoffen)
  • Calamiteiten
  • Voorziene afwijkingen op het normale bedrijfsproces die kunnen leiden tot overlast naar de omgeving (stank, geluid)
 
Lees hier meer over bedrijven met een provinciale milieuvergunning.
 

Geregistreerde ongewone voorvallen bij bedrijven met een provinciale milieuvergunning

 

2019-06-05 AH Vrij Groen te Wateringen (beëindigd)

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Vrijgekomen broeikasgassen

Toelichting

:

Op 6 mei 2019 is tijdens de jaarlijkse onderhoudscontrole geconstateerd dat 15 kg koelmiddel R407C uit de koelinstallatie is weggelekt/verdampt. De koelinstallatie is vervangen op 29-11-2019.

Bovenstaande conform opgave AH Vrij Groen, Grond en Infra d.d. 06-05-2019.

2020-08-17 Uniper B.V. te Den Haag (beëindigd)

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geluidshinder vanwege noodaggregaat

Toelichting

:

Op 17 augustus 2020 is het noodaggregaat ingezet tussen 15.05 uur en 19.40 uur. Dit ivm de stroomstoring in het naastgelegen verdeelstation. 

Bovenstaande conform opgave Uniper B.V. d.d. 17-08-2020.