Ongewone voorvallen

De ODH heeft met de provincie Zuid-Holland afgesproken om meldingen van ongewone voorvallen te publiceren.
Het gaat daarbij om ongewone voorvallen bij instellingen en bedrijven die potentieel invloed hebben op de omgeving (art.17 Wm) en waarbij de milieuvergunning is afgegeven door de provincie Zuid-Holland.

Ongewone voorvallen kunnen zijn:

  • Incidenten in de bedrijfsvoering die leiden tot overlast voor de omgeving (brand, stank, vrijkomen gevaarlijke stoffen)
  • Calamiteiten
  • Voorziene afwijkingen op het normale bedrijfsproces die kunnen leiden tot overlast naar de omgeving (stank, geluid)

Geregistreerde ongewone voorvallen:


2017-07-03 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat groenafval zeven voor de biomassa van 3 tot en met 6 juli 2017 van 7:00 tot 17:00 uur.

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 3-7-2017

2017-06-13 Uzimet B.V. te Delft

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Vrijkomen van rookgassen

Toelichting

:

Begin 13-06-2017 12:30
Door vonken is in het stoffilter van de afgasinstallatie van de smeltketel brand ontstaan. Dit is met de blusinstallatie en de hulp van de brandweer gedoofd. 
Einde 13-06-2017 14:00
 

Bovenstaande conform telefonische opgave Uzimet B.V. d.d. 13-06-2017

2017-05-18 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat groenafval zeven voor de biomassa van 22 tot en met 25 mei 2017.

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 18-5-2017

2017-03-22 Uzimet B.V. te Delft

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Vrijkomen van rookgassen

Toelichting

:

Begin 22-03-2017 17:00
Door vonken is in het stoffilter van de afgasinstallatie van de smeltketel brand ontstaan. Dit is met de blusinstallatie gedoofd. 
Einde 22-03-2017 17:30
 

Bovenstaande conform opgave Uzimet B.V. d.d. 22-03-2017

2017-03-14 NV Nutricia te Zoetermeer

Omschrijving ongewoon voorval:

Door bouwwerkzaamheden zal vanaf 10 april 2017 de normale rijroute voor vrachtverkeer op het terrein geblokkeerd worden. Er moet een alternatieve rijroute worden gekozen, waardoor er 's avonds en 's nachts mogelijk geluidsoverlast ontstaat. 

Vanaf 7-7-2017 zijn de bouwwerkzaamheden afgerond en is normale rijroute weer van toepassing.

Toelichting op de melding: Alternatieve rijroute NV Nutricia

Bovenstaande conform opgave NV Nutricia d.d. 13-03-2017

2016-12-07 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat groenafval zeven van 5 tot en met 7 december 2016.

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum

2016-07-07 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat groenafval zeven.

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 8-7-2016

2016-05-17 Uniper B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geluidshinder vanwege draaiende turbines

Toelichting

:

Op 17 mei 2016 wordt gestart met het vervangen van de overheaddeur van de gasturbinehal. De werkzaamheden zijn uiterlijk dinsdag 24 mei afgerond. 

Bovenstaande conform opgave Uniper B.V. d.d. 10-05-2016

2016-03-25 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geluidshinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat zeven. Dit gaat maximaal 6 dagen duren. Wordt gedaan conform vergunning

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 24-03-2016

2016-01-18 Uzimet B.V. te Delft

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Binnenbrand van een filter

Bovenstaande conform opgave Uzimet B.V. d.d. 18-1-2016

2016-01-13 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geluidshinder

Toelichting

:

Groen afval shredderen. Dit gaat 2 of 3 dagen duren. Wordt gedaan conform vergunning

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 12-01-2016

2015-10-09 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geluidshinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat op 07, 09, 12 en 13 oktober 2015 shredderen.
De werkzaamheden starten dagelijks om 08:00 uur en eindigen om 17:00 uur.

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 07-10-2015

2015-06-16 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Bedrijf gaat zeven. De werkzaamheden duren voort tot 24-06-2015.

Bovenstaande conform opgave Regionaal Sorteercentrum West B.V. d.d. 16-6-2015

2015-06-11 Uzimet B.V. te Delft

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geurhinder

Toelichting

:

Door brand is er een storing

Bovenstaande conform opgave Uzimet B.V. d.d. 11-6-2015

2015-06-09 E.ON Benelux te Den Haag

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Rook

Toelichting

:

Brandweeroefening bij de nieuwe ketel aan de Zuidwoldestraat.

Bovenstaande conform opgave E.ON Benelux Centrale Schenkkade d.d. 9-6-2015

2015-03-27 Prysmian Netherlands B.V. te Delft

Omschrijving ongewoon voorval:

Vrijdag ochtend d.d. 27 maart, tijd ca. 8.45 uur, is er brand ontstaan in een afzuigkanaal van een kopertrekbank machine. De afzuiginstallatie zorgt voor het afzuigen van de vette dampen, deze ontstaan door het trekproces. De brand is ontstaan door een koperdraadje wat vonkvorming veroorzaakte aan een gloeiwiel.

Door het continu afzuigen van de dampen zijn de ontstane vonken het afzuigkanaal in gezogen. Het afzuigkanaal was vervuild met oliedeeltjes waardoor de brand zich snel uitbreidde.

Er zijn direct acties ondernomen om de fabriek te ontruimen. De beginnende brand is voor een deel geblust door de aanwezige BHV’ers die gebruik hebben gemaakt van de aanwezige brandblussers.

Ook is direct de brandweer gebeld, zij zijn binnen 10 minuten gearriveerd en hebben de brand geblust. De Brandweer is na ca. 40 minuten vertrokken. De fabriek is later in de ochtend weer vrijgegeven voor het personeel.

Direct genomen maatregelen:

  • Alle afzuigsystemen binnen de afdeling trekkerij zijn geïnspecteerd en gereinigd.
  • Enkele delen zijn vervangen door nieuwe afzuigkanalen.
  • Gehele kelder onder de trekkerij is leeggehaald en gereinigd.
  • Technisch onderzoek is gestart naar de definitieve oorzaak.
  • Kleine mechanische componenten zijn vervangen aan de betrokken machine.
  • Er zijn chloride metingen uitgevoerd door fa. Belfort, er zijn geen afwijkingen geconstateerd.
  • Alle afzuigsystemen zijn in een preventief onderhoud systeem opgenomen, en worden minimaal 1 x per jaar geinspecteerd.


Donderdag 3 en vrijdag 4 april zijn de machines weer vrijgegeven voor productie.

Bovenstaande conform opgave Prysmian Netherlands B.V. d.d. 7-4-2015