Afval

Als u een bedrijf heeft, dan ontstaat er afval. Wanneer afval niet goed afgevoerd en verwerkt wordt, kan dat risico’s opleveren voor het milieu en onze leefomgeving. Daarom gelden er regels voor bedrijfsafval. Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op uw afvalstromen en de verwerking ervan.