Geluid

Geluid is overal om ons heen. Als geluid als lawaai wordt ervaren, spreken we van geluidhinder. Wij houden toezicht op ongewenst omgevingsgeluid. Als de bron van het geluid een bedrijf is, dan controleren wij of de regels worden nageleefd. Het meten van de geluidsbelasting is een gespecialiseerde taak die door onze toezichthouders wordt uitgevoerd.